Fr Nl 

Historiek van het Licht Vliegwezen.doc

Historiek van het Licht Vliegwezen

In 2004 hebben we na 50 jaar goede en trouwe diensten definitief de Landcomponent verlaten, en sindsdien staan we onder bevel van de Luchtcomponent. Een nieuwe naam werd ons toegekend, namelijk Wing Heli.

Met deze overgang keren we terug naar onze oorsprong, vermits ons Wapen in zijn beginfase, na de oprichting van het 15de Escadrille Air Observation Post ( Air OP), tot de nog jonge Luchtmacht behoorde. In 1953 wordt het 16de Escadrille gevormd. Beide eenheden gebruiken het lichte vliegtuig Auster Mk VI.

Op 1 April 1954 echter staat de Luchtmacht officieel het 15de en 16de Escadrille af aan de Landmacht. Vanaf dat ogenblik krijgen de Air OP escadrilles de naam van Escadrilles van het Licht Vliegwezen van de Landmacht (LtAvn).

Vijftig jaar later, als gevolg van het beleidsplan van Defensie, dat een vermindering van de werkingskosten beoogt, werd beslist alles wat vliegt onder te brengen in één enkel commando, de Luchtcomponent. Dus, voor onze eenheden, terug naar af.

De verschillende reorganisaties die uitgevoerd werden sinds 1947 maken het dringend noodzakelijk ons verleden te voor het nageslacht te bewaren.

Ik hoop dat deze site hiertoe zijn steentje zal bijdragen, maar ook de fierheid en de korpsgeest zal verhogen, dankzij een betere kennis van ons wapen.
De site maakt het de bezoeker mogelijk terug te keren naar het verleden, en met enkele klikken de belangrijke data te overlopen die de geschiedenis van ons Wapen gemerkt en gemaakt hebben.

Ik dank hartelijk Kolonel Vl o.r. Dumoulin, die me op zeer efficiënte wijze bijgestaan heeft, en zonder wie we nooit dit niveau van precisie gehaald zouden hebben in het relaas van de feiten.

In 1949 viel onze eenheid de eer te beurt de tradities en het kenteken (de bij) van het 6de observatie-escadrille over te nemen. Dat escadrille vocht in de jaren 14-18 aan het Ijzerfront, en werd in 1926 ontbonden. Vergeten we niet dat nu, negentig jaar na de eerste Wereldoorlog, er maar twee kentekens zijn uit die tijd die nog altijd in de Belgische lucht vliegen, namelijk de distel van het 1ste Escadrille…en de bij van de Wing Heli!

Lang leve de Wing Heli !

Onderluitenant Vlieger Olivier Gilson

 

 

OVERGANG VAN DE AIR OP ESCADRILLES NAAR DE LANDMACHT (1954-2004)

15 April 1954

De twee Air Op escadrilles, het 15de te Brasschaat en het 16de te Butzweilerhof, worden onder commando van de Landmacht geplaatst, en worden ESCADRILLES LICHT VLIEGWEZEN, afgekort “Lt Avn”, voor Light Aviation. De Lt Avn maakt deel uit van de Artillerie.
De vorming van de piloten begint in de Elementaire vliegschool van de Luchtmacht in Schaffen op het lesvliegtuig SV-4, en eindigt te Brasschaat (Landmacht) op Piper L-18C.

 

01 September 1954

Oprichting van de 255e Compagnie Ordonnance (Licht Vliegwezen) in Brasschaat. Haar oorspronkelijke opdracht was het onderhoud en de herstelling van de Piper-Cub. Zijn devies: « Semper Melior » (Altijd beter).

 

Het kenteken van 255 draagt in het centrum een tandwiel met karmijnrode vulling en twee gouden bliksems ( onderdelen van het embleem van het Korps van de Logistiek), het geheel onder de Belgische koninklijke kroon en doorkruist door een Allouette II helikopter. Een gouden band draagt het devies van de eenheid.

 

21 Oktober 1955

De Auster AOP MK6 van het 15de en 16de Escadrille LtAvn worden definitief buiten dienst gesteld.

 

 

De Auster A11 is tentoongesteld in het Legermuseum, in de Sectie Licht Vliegwezen.

 

01 Februari 1956

De 255e Ordonnancecompagnie wordt overgeplaatst naar Keulen-Bützweilerhof waar ze aangehecht wordt aan het 20ste Bataljon Ordonnance.

 

19 Juni 1956

Oprichting van een nieuw escadrille Licht Vliegwezen: het 17de Escadrille Lt Avn gestationeerd in Werl, Westfalen. Het maakt deel uit van de 1ste Infanteriedivisie. 1ère Division d'Infanterie. Kapitein Boury is de eerste Commandant van deze nieuwe eenheid.

Eerste kenteken van het 17 Esc Lt Avn; oorspronkelijk was dit hetkenteken dat de Luchtmacht voor de Air OP voorzien had, voor deze naar de Landmacht overgingen.

 

Kaptitein Boury

03 Juli 1956

De vierde en laatste vliegende eenheid van het Licht Vliegwezen ziet het daglicht. Het 18de Escadrille Lt Avn installeert zich te Merzbrück (streek van Aachen) en wordt toegewezen aan het 1ste Legerkorps. Kapitein Herelixka neemt het bevel .

 

Un Piper de la 18ème avec la mascotte de l'époque : un lama

 

Juni 1957

De kleuren en de specifieke onderscheidingstekens eigen aan het Licht Vliegwezen van de Landmacht worden toegewezen. Een muts in de kleur overzee-blauw (donkerblauw) draagt als kenteken een bij op de letter A met daarboven de koninklijke kroon; de bij kwam voor in het insigne van het glorieuze 6de Escadrille, opgericht door Koning Albert I. Daarentegen wordt het devies van de traditie-eenheid « Ad Fata Trahunt » vervangen door « Semper Labora » (altijd aan het werk).

Op de mouw draagt men de badge van de grote eenheid aan dewelke het escadrille toegewezen is. De piloten dragen boven de linkerzak van hun jekker en hun jas dezelfde pilotenvleugels als die die door de eerste AirOP gedragen werden.

 

10 Februari 1959

Kolonel Bruart neemt de nieuwe functie van Sectiechef van het Licht Vliegwezen van de Landmacht in de Directie van de Artillerie.

 

 

Majoor Bruart

 

26 Oktober 1959

Alouette II met turbine

Artouste geimmatriculeerd A3

De eerste drie helikopters Sud Aviation Alouette II met turbine Turboméca Artouste II B (A-01, A-02 en A-03) landen na hun vlucht vanuit Frankrijk op de militaire helistrip van het oefenplein van Etterbeek (piloten: Baudot, Dezaeger en een piloot van Sud Aviation).

Na de voorstelling aan de autoriteiten, stijgen de Allouette II

op richting Butzweilerhof. Ze zijn bestemd voor het 16de Escadrille. In totaal zullen 39 Alouette Artouste de vier escadrilles van het Licht Vliegwezen vervoegen en aldus progressief de Piper Cubs vervangen.

 

1960

De kwalificatie van onze piloten op Alouette II gebeurt in de ESALAT (Ecole de Spécialisation de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre française) in Dax (Landes). De eerste vier in Frankrijk gevormde Belgische piloten zijn de luitenanten Feys, Tournay, Van Bever et Vander Vorst.

 

Uitreiking van het kwalificatiebrevet Alouette aan de eerste helikopterpiloten van het Belgische Lichte Vliegwezen te Dax.

 

Van mei 1960

tot Juli 1962

Eerste opdrachten voor het Licht Vliegwezen in Afrika. Helikopters, vliegtuigen, piloten en mechaniekers worden gestuurd naar Congo en later naar Ruanda-Urundi (actueel Ruanda en Burundi) voor opdrachten van verbinding en ordehandhaving samen met de Force Publique en de Belgische troepen die naar daar gestuurd waren. Deze middelen

bereiken hun maximum tijdens de verkiezingen in Ruanda-Urundi: zeven Alouette II en zes Piper L-18C. Het eerste detachement bleef er 6 maand, de volgende werden om de drie maand afgelost.
Tijdens die twee jaren werden 6800 vluchturen uitgevoerd. Twee helikopters gingen veloren door ongevallen (A1 en A2).

 

 

07 Oktober 1960

Het Licht Vliegwezen bestelt 12 Dornier Do 27J2, een éénmotorig verbindingsvliegtuig met STOL capaciteit (Short Take Off and Landing). De eerste drie toestellen landen in Brasschaat op 7 Oktober (Piloten: Depermentier, Jeangette en Arnhem). De eerste Do27 van het 16de landt in Butzweilerhof op 13 Oktober.

 

Bijtanken van een Do 27 te Brasschaat

Instrumentenbord van een Do 27 die het IFR vliegen invoerde bij de Lt Avn

 

Januari 1963

Er komt een einde aan de stages ter kwalificatie op helikopter voor piloten LtAvn in de ESALAT te Dax door het begin van de eerste conversiesessie Alouette II georganiseerd door het 15de Escadrille te Brasschaat. Twee piloten namen eraan deel: (Majoor Dumoulin en Luitenant de Biolley). De grond- en vliegopleiding worden gegeven door onze in Frankrijk gevormde monitors.

 

1964

 

De Do 27, die sinds de levering in 1960 verspreid waren a rato van twee per escadrille van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, worden gehergroepeerd in het 16de Escadrille dat vanaf dan zes vliegtuigen zal tewerkstellen. De zes andere vliegtuigen zijn gebaseerd in Brasschaat.

April 1964

Het 15de Escadrille verandert van naam en wordt Schoolescadrille van het Licht Vliegwezen.

Het 16de Escadrille wordt toegewezen aan het 1ste Legerkorps; het 17de en het 18de zijn respectievelijk in steun van de 16de Pantserdivisie en de 1e Infanteriedivisie.

 

October 1964

Het Licht Vliegwezen neemt voor de eerste maal deel aan de Nederlands-Belgische expedities naar Antarctica tijdens de zuidelijke zomercampagne van 1964-1965. Een helikopter Alouette II Artouste (A-36) (Piloot: de Biolley; mekaniekers Beyens et Doolaeghe) wordt gebruikt tijdens deze campagne. De steun die door het Licht Vliegwezen geleverd wordt in de Zuidpool zal zich verderzetten tot in 1970 met wisselende effectieven en middelen.

 

 

1967

Het Licht Vliegwezen neemt voor de eerste maal deel aan de Nederlands-Belgische expedities naar Antarctica tijdens de zuidelijke zomercampagne van 1964-1965. Een helikopter Alouette II Artouste (A-36) (Piloot: de Biolley; mekaniekers Beyens et Doolaeghe) wordt gebruikt tijdens deze campagne.

De steun die door het Licht Vliegwezen geleverd wordt in de Zuidpool zal zich verderzetten tot in 1970 met wisselende effectieven en middelen.

 

1968

De Landmacht lanceert een project van het programma genaamd « manoeuverhelikopter» voor de aankoop van tactische transporthelikopters. De sectie Licht Vliegwezen van de Staf richt een werkgroep op om een studie uit te voeren evenals een evaluatie van de toestellen die geschikt zijn voor deze opdracht. Het budget wordt ingeschreven in het programma van de jaren 1971-1973.
De Rijkswacht wenst deel te nemen aan dit programma. Zij drukt een behoefte uit van minstens 3 toestellen van het type dat de Landmacht zou kiezen. Net zoals voor de Alouettes, zou ze het onderhoud en het besturen toevertrouwen aan het Licht Vliegwezen.
De studie leidt tot het aanbevelen van de aankoop van de Franse maneuverhelikopter Sud Aviation SA-330 Puma. Het Escadrille manoeuverhelikopters (in principe het 18de Escadrille) zou 25 tot 30 van deze toestellen ontvangen.

 

31 Maart 1970

De Piper L-18C wordt uit dienst genomen na 18 jaar tewerkstelling bij de Landmacht. Vanaf dat ogenblik vormen de helikopters de ruggegraat van de escadrilles.

 

 

1971

Het budget voorzien voor het programma van de manoeuverhelikopters wordt toegekend aan een ander hoofdprogramma van de Landmacht, en de aankoop van de helikopters wordt uitgesteld met één tot twee jaar. De Rijkswacht, die wel over haar budget beschikt, beslist om een bestelling te plaatsen voor 3 Pumas, vooruitlopend op de latere aankoop van dit type toestel door de Landmacht.

 

1972

De Staf van de Landmacht richt de Directie van het Licht Vliegwezen op. Deze was tot op dat ogenblik ondergeschikt aan de Directie van de Artillerie.

 

Van 1972 tot 1979

Het Licht Vliegwezen van de Landmacht is op alle nationale en internationale grote airmeetings vertegenwoordigd door de patrouille van de « Blue Bees ». Deze formatie vertoont een luchtballet met vier, zes of negen helikopters Alouette II. Gezien de representatieve waarde van het team, verheft Landsverdediging in 1974 de Blue Bees tot de rang van “Nationale Patrouille”. De leden mogen op hun uniform en op hun vliegkledij het kenteken van “Internationaal militair” dragen.

 

 

01 Maart 1973

Het Schoolescadrille van het Licht Vliegwezen wordt omgedoopt tot School van het Licht Vliegwezen, en neemt haar plaats in de groep van Wapenscholen van de Landmacht.

 

03 Juli 1973

Levering van de eerste helikopter SA-330 Puma (G-01) besteld door de Rijkswacht (bemanning: piloten Dumoulin et Legros; boordmechaniekers Van de Velde et Neirynck). De twee andere Pumas (G-02 en G-03) zullen geleverd worden in Oktober 1973 en Juli 1974. De Pumas zijn gebaseerd in Brasschaat en worden gevlogen door bemanningen van het Licht Vliegwezen.
Het budget voor het programma van de manoeuverhelikopters van het Licht Vliegwezen wordt definitief geschrapt. De Rijkswacht zal bijgevolg zelf moeten instaan voor de logistieke steun en het onderhoud van haar drie Pumas.

 

Inhuldiging van de maintenancehangar der Pumas te Brasschaat

 

De G-01 boven de haven van Antwerpen

22 Mei 1976

De eerste van 12 bestelde tweemotorige IFR vliegtuigen Britten Norman Islander BN2A-21 (bemanning: Dumoulin en Dooms) wordt geleverd aan het Licht Vliegwezen, en zal er de Dornier DO-27 vervangen.

 

 

Toespraak van Luitenant Kolonel Dumoulin, Directeur a.i. van de Lt Avn, tijdens de ontvangstplechtigheid van de eerste drie Islander op 18 Juni 76

 

Maart 1977

Na 17 jaar dienst, worden de Dornier DO-27 uit omloop genomen.

 

Mei-Juni 1978

Tijdens de onlusten in de provincie Shaba, in Zaire, stuurt het Licht Vliegwezen een detachement (een Alouette II, piloten en mechaniekers) teneinde de Belgische troepen ter plaatse te steunen. De helikopter wordt vervoerd met een Amerikaans cargovliegtuig C-141.

 

 

09 Januari 1979

Na 25 jaar bestaan in de schoot van de Landmacht, wordt het Licht Vliegwezen een onafhankelijk wapen (net zoals de Infanterie, de Pantsertroepen,…).

 

17 Mei 1979

Om het bestaan van het nieuwe Wapen LtAvn te concretiseren, overhandigt Zijne Majesteit Koning Boudewijn de Standaard van het Licht Vliegwezen (met daarop de vermeldingen toegekend aan het 6de Escadrille vanaf 1916) aan Kolonel Vlieger Depermentier op de esplanade van de Cinquantenaire in Brussel. Nadien volgde er een luchtdéfilé van 54 toestellen van het Licht Vliegwezen. Dit werd geopend door 6 Alouette II van de Blue Bees die met rookpotten de nationale driekleur vormden. Zij werden gevolgd door 36 Alouette II, de 3 Pumas, en 9 Britten Normans. De nieuwe standaard wordt in bewaring gegeven aan de School van het Licht Vliegwezen in Brasschaat.

 

Zijne Majesteit Koning Boudewijn overhandigt de standaard van het Licht Vliegwezen aan de Directeur Lt Avn, Kolonel Depermentier

 

 

Brasschaat: indrukwekkende verzameling van 42 helikopters Alouette II klaar om op te stijgen naar de esplanade van de Cinquantenaire

Augustus 1980

De Landmacht wenst zich uit rusten met antitankwapens met lange dracht (4000 m) op helikopter. De Minister van Landsverdediging heeft zijn principeakkoord gegeven om een eerste schijf van Alouette II te vervangen door helikopters met antitankcapaciteit. De budgétaire inschrijving bedraagt 5 miljard Frank (waarde 1979).

 

13 December 1983

Bij Koninklijk Besluit krijgen de piloten van het varend personeel van de Landmacht de toelating om na hun graad de vermelding « Vlieger » te gebruiken.

 

19 December 1988

Ondertekening van het contract voor de aankoop van 46 tweemotorige helikopters Agusta A109. Dit contract kadert in het project Aeromobiliteit II, dat voorziet in de vervanging van Alouette II Artouste door helikopters met antitankcapaciteit.

 

13 Januari 1992

Levering van de eerste Agusta A109 BA aan de School van het Licht Vliegwezen te Brasschaat. Deze nieuwe toestellen zijn niet alleen bestemd voor de School, maar ook voor het 17de en 18de Esc, die omgedoopt zullen worden tot Bataljon Antitankhelikopters. In functie van de levering van de nieuwe helikopters, worden de Alouette II ARTOUSTE uit dienst genomen na 32 jaar dienst. De Alouette ASTAZOU zijn gegroepeerd in Brasschaat, voor de vorming van de piloten, en in het 16de Esc, dat Verbindingsbataljon zal worden.

 

 

December 1992

Een detachement van het 16de Escadrille neemt deel aan de humanitaire opdracht Restore Hope in Kismayo, Somalie onder leiding van het 1ste Bataljon Parachutisten. Het detachement van 20 personen en 2 tot 5 Alouette II, zal opdrachten van verbinding, nabije vuursteun en medische evacuatie uitvoeren. Vanaf April 94, zet het 17de Bataljon de opdracht verder ten voordele van de Verenigde Naties (UNOSOM), gevolgd door het 18 Bataljon; beide voor een periode van 4 maand. De A 109 BA, die nog in volle leveringsperiode zijn, worden niet gestuurd.

 

 

19 Mei 1993

Oprichting van de Groepering van het Licht Vliegwezen, met een Staf, twee bataljons antitankhelikopters (Bn HATk), een verbindingsbataljon en een maintenancecompagnie (de 255 Cie). De escadrilles veranderen dus van benaming en worden bataljons. Het 16de Bn HLn is uitgerust met 15 Alouette II en 4 vliegtuigen Islander BN2A-21. Het 17de en het 18de Bn HATk zijn elk uitgerust met 23 A109BA.

 

De gaai

van het 16de

De griffoen

van het 17de

De Griekse soldaat

van het 18de

255

 

September 1993

De 255de Compagnie Maintenance Lt Avn is opérationeel in Bierset.

 

Oktober 1993

De Rijkswacht beslist haar eigen “flight” luchtsteun op te richten en verlaat het Licht Vliegwezen te Brasschaat en verhuist met haar 3 SA330 Puma et 3 Alouette II naar Melsbroek.

 

Van 29 November

1993 tot 25

Maart 1994

Een detachement van 3 Alouette II wordt ingezet in Rwanda in het kader van UNAMIR onder vlag van de Verenigde Naties. Er worden 400 vlieguren uitgevoerd voor verbindingsopdrachten en voor evacuatie van Belgische onderdanen.

 

 

30 Juni 1994

Het 17de Bataljon Antitank-helikopters verlaat definitief Werl en verhuist naar Bierset.

 

 

 

 

Luchtfoto van het militaire gedeelte van het vliegveld te Bierset

 

15 September 1995

Het bestaan van de Groepering Licht Vliegwezen (Gpt Lt Avn) op de basis van Bierset wordt geofficialiseerd door de Stafchef van de Landmacht, Luitenant Generaal Berhin.
De Standaard die sinds 1979 werd toevertrouwd aan de School Licht Vliegwezen te Brasschaat, wordt toevertrouwd aan de Commandant van de Groepering Licht Vliegwezen, Kolonel Vlieger Van Raemdonck.

 

24 September 1995

Het 18de Bataljon Antitankhelikopters verlaat zijn basis te Merzbrück om deel te nemen aan een MND (Multinational Division Central) manoeuver in Denemarken, vanwaar het direct zijn nieuw kantonnement in Bierset zal vervoegen.

 

De A109 van het 18de Bataljon op gelijnd op de basis van Merzbrück, klaar voor het vertrek.

 

15 Januari 1996

Het 16de Escadrille, omgedoopt tot 16de Bataljon Verbinding, verlaat definitief Butzweilerhof en huldigt zijn nieuwe installaties te Bierset in.

 

Van 3 tot 18 September 1998

Vier A-109 BA van het 17de Bataljon HATk nemen deel aan de operatie GLABOS (Gpt Lt Avn in Bosnïe) in Bosnië, onder leiding van de NATO SFOR (Stabilization Forces).

 

 

Juni 1999 tot

Juni 2000

Vier A-109 BA opereren in Kosovo in de schoot van de multinationale strijdmacht KFOR (Kosovo Forces), onder leiding van de NATO. Een vijfde A-109, versie medische evacuatie, vliegt ten voordele van AFOR in Albanië (tot einde Juli99). Twee detachementen van het 18de Bataljon HATk en één van het 17de Bataljon HATk lossen elkaar af om de vier maand.

 

 

30 Juni 2000

Zijne Majesteit Koning Albert II overhandigt plechtig een nieuwe Standaard aan elke korpscommandant van elk Bataljon van de Groepering Licht Vliegwezen (Luitenant-kolonel Vlieger Van Den Neste voor het 16de Bataljon, Luitenant-kolonel Vlieger SBH Colmant voor het 17de Bataljon, en Majoor Vlieger SBH Meskens voor het 18de Bataljon). De Groepering Licht Vliegwezen behoudt de Standaard met daarop de vermeldingen toegekend aan het 6de Escadrille vanaf 1916.

 

18 Mei – Augustus 2000

Tengevolge van een militair samenwerkingsakkoord tussen Benin en België, wordt besloten om verschillende oefeningen te organiseren in Benin. Een vliegtuig Britten-Norman van het 16e Bataljon wordt ter plaatse gestuurd teneinde de medische evacuatie te verzekeren tijdens de oefeningen.

De heenreis via Perpignan, Malaga, Agadir, Laayoune, Nouadhibou, Dakar, Tambacounda, Bamako, Ouagadougou, Cotonou et Natitingou wordt afgelegd in 37 vlieguren.

 

In 2000 en in 2001

Twee A109 nemen deel aan manoeuvers op het Afrikaanse continent, in Benin, voor een duur van vijf weken.

 

 

 

 

Een A109 van het 17 Bataljon op de strip van Dassa in steun van 1Para

 

 

2003

Het Licht Vliegwezen neemt deel aan de EU operatie Concordia in de Republiek Macedonië (FYROM), in de schoot een Europese strijdkracht ter stabilisatie van de vrede. Dit is een premiere voor Europa. Vier helikopters A109 zijn gestationeerd op het vliegveld van Skopje, waar ze verbindingsopdrachten uitvoeren ten voordele van de staf van EUFOR evenals medische steun met een helikopter MEDEVAC in stand-by 24/7.

 Site web créé avec Lauyan TOWebDernière mise à jour : jeudi 30 avril 2015