Fr Nl 
Flyer

" Eind november 1908 : Pierre de Caters schrijft met zijn Voisin-tweedekker de eerste pagina van de Belgische luchtvaart. Dankzij hem richten de gebroeders Bollekens het eerste Belgisch bedrijf in de vliegtuigconstructie op.
Het zijn de gebroeders Tips die als eersten in 1909 de lucht ingaan met een vliegtuig waarvan zowel de romp als de motor door hen werden ontworpen.
Vanaf 1910 beseffen de militairen alle voordelen die het gebruik van een vliegtuig biedt. Georges Nélis wordt de eerste militaire piloot.
Na de Eerste Wereldoorlog ligt deze emblematische figuur aan de basis van onze burgerluchtvaart, Sabena, en van de eerste grote onderneming in het construeren van vliegtuigen, SABCA.
In 1933 slaagt Nicolas Florine er als één van de allereersten in om met een soort hefschroefvliegtuig het luchtruim te kiezen.

De dag van vandaag kunnen de F-16's van de Belgische Luchtmacht zich meten met de beste toestellen van de Alliantie. In de toekomst zullen de Strijdmachten dankzij de A400M en de NH-90 kunnen beschikken over de beste polyvalente transportvliegtuigen en helikopters. De Belgische vliegtuigbouwers nemen deel aan de belangrijkste programma's van vliegtuigen en dit zowel op het vlak van de romp als van de motoren en hun uitrustingen en het is mede door hen dat de transporttoestellen van de Belgische maatschappijen het luchtruim van de ganse wereld doorkruisen."

Tijdens het doornemen van de twee delen van dit groots luchtvaartfresco zal de lezer ontdekken op welke wijze de pioniers van het eerste uur en daarna hun opvolgers in België een burgerlijke en een militaire luchtvaart hebben ontworpen en ontwikkeld, waarop wij vandaag terecht fier mogen zijn.

De auteurs, luitenant-generaal-vlieger Michel Mandl, ere-vleugeladjudant van Zijne Majesteit de Koning en allerlaatste stafchef van de Luchtmacht samen met de kolonel-vlieger Alphonse Dumoulin, voorheen directeur van het Licht Vliegwezen van de Landmacht en luchtvaartjournalist, zijn er in geslaagd een uiterst waardevol werk te brengen. Het verdient ontegensprekelijk zijn plaats in de bibliotheek van niet alleen de gepassioneerden van de luchtvaart doch evenzo in deze van zij die wensen een wereld vol passie te ontdekken en te begrijpen… deze van zowel de burger- als de militaire luchtvaarttechniek.


Flyer

" Fin novembre 1908 : Pierre de Caters écrit avec son biplan Voisin, la première page de l'aéronautique belge. Grâce à lui, les frères Bollekens démarrent la première entreprise d'aviation en Belgique.
Les frères Tips sont les premiers à voler en 1909 avec un avion et un moteur de leur conception.
Dès 1910, les militaires réalisent tout l'avantage que l'on peut tirer de l'utilisation d'un aéroplane. Georges Nélis devient le premier aviateur militaire.
Après la Première Guerre mondiale, cette figure emblématique pose la première pierre de notre aviation civile, la Sabena, et de la première grande entreprise de construction aéronautique, la SABCA.
En 1933, Nicolas Florine est un des tout premiers à faire voler un engin à voilure tournante.

Aujourd'hui, les avions F-16 de la Force Aérienne belge figurent parmi les meilleurs appareils de l'Alliance. Demain, avec l'A400M et le NH-90, les Forces Armées disposeront des meilleurs avions de transport et d'hélicoptères polyvalents. Les constructeurs aéronautiques belges participent aux principaux programmes d'avions tant en matière de cellule, des moteurs que des équipements et les avions de transport des compagnies belges sillonnent le monde entier. "

Tout au long des deux tomes de cette grande fresque aéronautique, le lecteur découvrira comment les pionniers de la première heure et leurs successeurs ont créé et développé en Belgique, une aviation civile et militaire dont nous pouvons être fiers aujourd'hui.

Les auteurs, le lieutenant-général aviateur Michel Mandl, Aide de camp Honoraire de S.M. le Roi et dernier chef d'État-major de la Force Aérienne, ainsi que le colonel aviateur Alphonse Dumoulin, ancien Directeur de l'Aviation légère de la Force Terrestre et journaliste d'aviation, ont réussi à produire un ouvrage de grande qualité. Il mérite incontestablement de figurer non seulement dans la bibliothèque des passionnés d'aviation, mais également de ceux qui souhaitent découvrir et comprendre un monde tout simplement passionnant… celui de la technique aéronautique civile et militaire.
Flyer


Site web créé avec Lauyan TOWebDernière mise à jour : jeudi 30 avril 2015