De conservator van onze musee, Fernand DAVIN, in actie.